Substantia arbejder med ledelse, læring og bæredygtige forandringer på tværs af organisatoriske niveauer

Intrapersonelt niveau

Som leder er din personlige læring og udvikling vigtig - både for dig selv og din organisation. Øget refleksivitet styrker dig i at nå ambitiøse og attraktive mål for dig selv og andre, hvilket samtidig styrker jeres strategi
Læs mere...

Interpersonelt niveau

Talrige dialoger udfolder sig hver dag i vores organisationer og mange med spildt læringspotentiale. Bliv klædt på til at skabe bedre dialoger og lærende relationer. En sikker vej til øget trivsel, effektivitet og mere værdiskabelse
Læs mere...

Teambaseret niveau

Læring og udvikling i teams kan være komplekst, men samtidig rummer fællesskabet stor idérigdom og handlekraft. Lær at facilitere og forankre de læringspotentialer, der eksisterer i og imellem teams
Læs mere...

Organisatorisk niveau

Organisatorisk læring er en vigtig faktor i en foranderlig verden. Bliv klædt på til at møde fremtidens krav og behov. Få viden og kompetence til at opbygge en stærk læringskultur - en sikker investering i fremtiden
Læs mere...

Seneste nyt og inspiration til mere læring

Føler du dig som leder klædt ordentligt på til at arbejde resultatskabende med forandringer og læring i jeres organisation? Eller oplever du ind imellem tvivl i forhold til, hvordan du bedst understøtter dine medarbejderes læring, støtter dem i de konstante forandringer og forløser deres udviklingspotentiale? Kunne du tænke dig at styrke dine kompetencer til at […]

Read more...

Substantia har været en vigtig rådgiver i forbindelse med planlægning af et lederteams strategidag hos Tulip. Via konceptet ”Virtuel ledelsesrådgivning” leverede vi strategisk sparring og konkrete materialer, der hjalp lederteamet med at sætte en sikker ramme og en klar retning for deres strategidag. Det styrkede både dagens outcome og berigede lederteamet med konkrete redskaber og […]

Read more...

I forbindelse med at Substantia skal holde indlæg på Energiforums Netværkskonference ”Act on facts” er vi  blevet interviewet om vores bidrag. Vi skal tale om det, som vi brænder allermest for; hvordan vi skaber bæredygtige forandringer i vores organisationer og hvordan vi kan lære at anskue forandringer som læringsanledninger, som kan styrke organisationens resultatskabelse og […]

Read more...
About Us Image

Om Substantia

Substantia er et visionært konsulentfirma drevet ud fra en stærk passion for at skabe sammenhæng imellem strategi, ledelse og læring. Målet er mere bæredygtige forandringer i praksis. Vi ønsker at bidrage til at øge den strategiske forståelse for læring i organisationer og styrke lederes refleksivitet og kompetencer til at arbejde med læring. Vi tror på, at det i alle organisationer er muligt at skabe mere stimulerende læringsmiljøer, styrke læringslysten og herved skabe øget trivsel og resultater. Vores kernekompetencer er ledelse, læring og forandringer; tre væsentlige elementer for fremtidens stærke organisationer. For os handler det i høj grad om at skabe mere nysgerrige og innovative organisationer - båret af mod, tillid, passion samt progression. Det ser vi som en vej frem i en kompleks, uforudsigelig og foranderlig verden, der har brug for kreative og engagerede medarbejdere med initiativ, idérigdom og en fortsat lyst til læring.

En strategisk og refleksiv tilgang

Idégrundlag

Vi ønsker at bidrage til at skabe sammenhænge imellem strategi, læring og ledelse - og derved opnå større udbytte af iværksatte forandringer og stærkere resultater i fremtiden

Mærkesager

Vi brænder for at skabe vækst via nysgerrighed og kreativitet. At gøre strategier lærende og læring strategisk. At vise at læringslysten er vejen til nye idéer og nyskabelser

Domæneviden

Vores faglige viden er særlig stærk inden for ledelse, forandringer, interpersonel kommunikation, dialogiske processer, strategisk læring, organisationsudvikling, kreativitet og innovation

Metoder

Socialkonstruktionisme, systemteori og appreciative inquiry; vores metodiske fundament som står for en skabende, holistisk og anerkendende tilgang til verden og visionsarbejde

Værdiskabelse

Vi tror på at øget værdi opstår via kompetencer til at kunne skabe støttende læringsmiljøer, viden om konkrete læringsprocesser og en ledelse, der styrker organisationens læring

Samarbejde og kunder