Forandringer er læringsanledninger

I forbindelse med at Substantia skal holde indlæg på Energiforums Netværkskonference ”Act on facts” er vi  blevet interviewet om vores bidrag. Vi skal tale om det, som vi brænder allermest for; hvordan vi skaber bæredygtige forandringer i vores organisationer og hvordan vi kan lære at anskue forandringer som læringsanledninger, som kan styrke organisationens resultatskabelse og medvirke til at opbygge en stærk læringskultur. Indlægget leveres under overskriften Energiledelse er også forandringsledelse – tip til at klæde organisationen på.

Se artiklen her: https://www.energiforumdanmark.dk/nyt/2018/netvarkskonferencen-2018-christ%C3%A9l-pedersen/


Vellykkede forandringer i praksis

Indlægget bevæger sig fra et overordnede perspektiv, hvor vi skal forholde os til at agere i en verden, der konstant ændrer sig og hvor forandringer sker med stor hastighed på såvel et globalt som et lokalt plan. Set i det lys kan fremtiden betegnes som flygtig og usikker og der tales ofte om, at der hersker stor kompleksitet og flertydighed i de udfordringer, der skal håndteres. I organisatoriske sammenhænge har vi ligeledes længe talte om, at forandringer er det eneste stabile og sikre og som både leder og medarbejder oplever vi kontinuerligt at skulle ændre på det eksisterende.

Mere præcist sætter oplægget fokus på energiledelse set i en evigt foranderlig verden og komme ind på, at der ved at se på energiledelse igennem et forandringsledelses perspektiv, rejser der sig en række nye relevante spørgsmål. Spørgsmål der rører ved nogle af de udfordringer, som organisationer oplever ift. at få de ansatte til i første omgang at forstå den nødvendige forandring og dernæst at fastholde og forbedre handlinger i den forbindelse. Der stilles skarpt på, hvordan forståelse af forandringer ud fra forskellige paradigmer og perspektiver kan føre til mere vellykkede forandringer i praksis og deltagerne får tip til, hvordan abstrakte visioner kan omsættes til konkrete handlinger. Oplægget giver endvidere bud på, hvordan vi kan forstå nogle af de udfordringer og paradokser, der kan gemme sig bag dagens overskrift ”Act on facts”.


En mere lærende og nysgerrig organisation

For deltagerne i workshoppen er det målet, at man skal gå derfra med konkrete idéer til, hvordan man kan tænke anderledes om at initiere og gennemføre forandringer. Deltagerne får desuden indsigt i, hvordan forandringer kan anskues som læringssituationer og hvordan ledelse af forandringer kan bidrage til at skabe en mere lærende og nysgerrig organisation, der er bedre rustet til at agere under konstante forandringer.

Læs mere om konferencer og se interviewet her: https://www.energiforumdanmark.dk/nyt/2018/netvarkskonferencen-2018-christ%C3%A9l-pedersen/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *