Intrapersonelt niveau

På det intrapersonelle læringsniveau i Substantias ydelser er fokus rettet mod dig som leder – mod din personlige læring og udvikling af dit lederskab i tråd med dine værdier og ambitioner. Din læring og udvikling som leder er særdeles vigtig, både for dine medarbejdere og din organisation – og ikke mindst for dig selv. Hverdagen som leder er travl og som oftest præget af en høj grad af kompleksitet, krydspres og omskiftelighed, som du skal kunne navigere i. For at du lykkes bedst med at indfri, og løbende forbedre og styrke, de organisatoriske målsætninger og kunne motivere dine medarbejdere til at gøre det samme, er det helt afgørende, at du selv trives, er mentalt i topform og derfor løbende arbejder med din mentale kapacitet. 


Læring og refleksion – stærke ledelseskompetencer

Du har som leder både indflydelse og ansvar i forhold til at sætte retning for og medvirke til at skabe organisationens fremtid. Og i en tid præget af konstante forandringer er netop læring og refleksion afgørende kompetencer for, at du lykkes i dit lederskab, hvilket samtidig medvirker til at gøre dit ledelsesrum og din arbejdsglæde større og stærkere. Din opgave er som oftest at medvirke til at realisere strategier, implementere nye tiltag, identificere udviklingsmuligheder og skabe gode betingelser for både nuværende og fremtidige opgaver. Du skal med andre ord lykkes her og nu, samtidig med at du skaber en frugtbar grobund for organisationens, og din egen, fremtid.

Repræsentant for en stærk læringskultur

Derfor er dine kompetencer til at bygge en stærk læringskultur omkring dig af stor betydning på mange niveauer. At opbygge en refleksiv og lærende arbejdskultur er naturligvis afhængig af flere organisatoriske forhold, men helt tæt på dig som leder er to forhold af afgørende betydning:

  • Dine evner til at lede, facilitere og fastholde både din egen og andres udvikling og læring
  • Din evne til kontinuerligt at reflektere over dine egne handlinger, dit mindset og modet til at turde eksperimentere

Det handler om dit personlige lederskab og at du er klar på at udfordre dig selv, lære dig selv bedre at kende, lære nyt og samtidig lære at aflære. Det er her nødvendigt at opøve og udvise kritisk refleksivitet i forhold til, hvad du gør og hvorfor du gør, som du gør. Med en sådan tilgang opbygger du et solidt afsæt for et mere autentisk, agilt og lærende lederskab, som skaber fundament for succesfulde forandringer og resultater gennem følgeskab.

Et fleksibelt og fornyende læringsforløb

Efter en indledende personlig samtale sikrer vi sammen, at forløbet bliver tilpasset til din hverdag og dine ønsker, behov og ambitioner. Vi justerer naturligvis løbende indholdet og rammerne efter dine nye læringsmål, behov og ønsker og ændringer i din hverdag. Mere specifikke overskrifter og temaer for et læringsforløb kan eksempelvis være:

  • Det refleksive lederskab – personlig coaching og sparring 
  • Læringsledelse og facilitering – strategisk ledelse af læring
  • Virtuel ledelsesrådgivning – strategisk sparring på distancen
  • Støtte til lederuddannelsesforløb – eller andre projekter i dit arbejdsliv der stiller store krav
  • Revitalisering af lederuddannelser – genopliv din egen, og evt. lederkollegaers, tidligere lederuddannelser og skab fornyet værdi og effekt tæt på hverdagen

Forløbene på det intrapersonelle læringsniveau foregår blandt andet gennem læringsfokuserede og coachende samtaler, hvor vi naturligvis arbejder med afsæt i den enkeltes ledelsesmæssige og personlige behov. Vi medtænker løbende nyttige teoretiske perspektiver og konkrete redskaber samt de øvrige organisatoriske niveauer omkring lederlivet, hvilket betyder, at vi hele tiden udfordrer og holder den personlige udvikling op imod en større kontekstuel ramme og et fremadrettet læringsperspektiv. Målet er, at man som leder oplever at stå stærkere og mere reflekteret i sit ledelsesfelt.

Sammenhængende udviklingsforløb

Vores arbejde er altid baseret på vores model for sammenhængende organisationsudvikling, som sikrer, at alle relationelle aspekter – og særligt den centrale relation mellem individuel og organisatorisk læring – er medreflekteret i det konkrete forløb. Derved skabes der størst mulig værdi og forankring for dig som leder og for organisationen som helhed. Vi tilbyder personlig ledelsesudvikling med stor fleksibilitet i form og indhold, så vi kan matche præcist din hverdag og dine udfordringer. Vi følger og faciliterer din læringsproces i en aftalt periode, så du opnår nye betydningsfulde indsigter og sætter skub i bevægelser mod et beriget lederliv. Den individuelle ledercoaching kan eventuelt foregå i kombination med et større strategisk læringsforløb, eksempelvis med fokus på opbygning af lærende ledelsesteams og en stærkere læringskultur i jeres organisation. Se mere under vores læringskoncepter Det refleksive lederskabogLæringsledelse og facilitering.

Kontakt os på info@substantia.dk eller mobil +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.