Interpersonelt niveau

På det interpersonelle læringsniveau i Substantias ydelser er der fokus på at skabe læring og udvikling i relationer og dialogiske processer. Hver dag udfolder der sig talrige dialoger i vores organisationer – og ofte bliver deres iboende læringspotentialer overset i en travl hverdag. Et enormt spild i en tid, hvor vi netop har brug for at finde enkle og effektive svar på at styrke vores relationer og resultater. Og netop her kan den daglige dialog være et væsentligt element i at skabe fælles indsigter, læring og nye idéer. Samtidig er det i dialogen, at vi løbende kan koordinere, at vores fremtidsvisioner og handlinger er afstemte og på fælles kurs. At opbygge dialogiske kompetencer giver ganske enkelt mulighed for et stærkt strategisk indblik, der kan kvalificere vores daglige handlinger.


En nysgerrig organisation

Med den forandringshastighed som de fleste organisationer oplever, er der ingen tvivl om, at investeringer i udvikling af vores dialogiske kompetencer er fremtidssikrede. Fremtiden tilhører de nysgerrige, dem der tør tænke højt og skabe nyt og dem der har en fortsat lyst til at lære i samspil med andre. Det kræver tillid og åbenhed at gå nysgerrigt og undersøgende ind i dialoger og relationer. Oplevelsen af hvordan reelle dialoger fremmer skabelsen af helt nye perspektiver og handlemuligheder og skaber grobund for en mere lærende og givende praksis, giver dog de fleste lysten og modet til at investere mere af sig.

En fremtidssikret kompetence

Forløbene på det interpersonelle læringsniveau henvender sig til ledere og medarbejdergrupper, som ser behovet for at styrke deres kommunikative kompetencer og skabe dialoger med læring og udvikling for øje. Vi hjælper vores kunder med at skabe overblik over, hvor udvikling af kommunikative kompetencer kan skabe grobund for større succes i fremtiden. Overskifterne på forløb på det interpersonelle læringsniveau kan eksempelvis være opbygning og styrkelse af:

  • Mentorforløb
  • Onboardingforløb
  • Kollegial coaching
  • Kommunikationstræning
  • Strategiske udviklingssamtaler
  • Feedback kultur og lærende relationer

Udfold det dialogiske potentiale

Hos Substantia arbejder vi med at optimere læringsmuligheder og det strategiske udbytte i både de planlagte og de spontane dialoger. Vi mener, at mange organisationer dagligt går glip af et enormt udviklingspotentiale og mulighed for nytænkning og vækst. Simpelthen fordi vi er for lidt nysgerrige, for optaget af vores eget og for lidt lyttende og opmærksomme på vores omverden. Ved at skubbe bare en anelse til vores positioner og perspektiver kan vi opnå væsentligt mere lærende, produktive og givende dialoger, hvilket skaber en mærkbar forskel og øjeblikkelige resultater. Det kræver ofte ganske få ændringer i vores kommunikative praksis at skabe en mere nysgerrig og innovativ organisation. Et godt sted at starte er at få et bedre indblik i, og større forståelse for, de dialogiske forudsætninger og kompetencer, som kan medvirke til at frisætte de iboende potentialer, som dialogen helt naturligt rummer.

Interpersonel organisationskommunikation

Vores arbejde er altid baseret på vores model for sammenhængende organisationsudvikling, som sikrer, at alle relationelle aspekter – og særligt den centrale relation mellem individuel og organisatorisk læring – er medreflekteret i det konkrete forløb og derved skaber størst mulig værdi og forankring for de pågældende relationer og for organisationen som helhed. Vi har særlig solid viden om interpersonel organisationskommunikation og hvordan den kan understøttes, udvikles og udfordres. Vi arbejder ud fra det teoretiske afsæt, at organisationer består og skabes af kommunikation. I praksis betyder det, at vi som organisationsmedlemmer selv medvirker til at konstruere den verden, som vi befinder os i. Det kan være en både overvældende og samtidig befriende tanke. Vi har nemlig alle muligheden for at gøre noget ved måden, vi kommunikerer på og dermed bidrage til at forme den fremtid, som vi ønsker. Derfor er det værd at se nærmere på, hvad det er, vi former med vores sprog, vores dialoger og fortællinger – og er det den fremtid, som vi ønsker at se eller ønsker vi at skabe noget nyt og bedre?

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.