Konsulentydelser

Hos Substantia tilrettelægges og gennemføres alle ydelser med fokus på den omverden og organisatoriske helhed, som de indgår i. Vores udgangspunkt er de aktuelle udfordringer, krav og behov, der eksisterer i vores kunders hverdag og fremtid. Vores samarbejde sigter mod at udvikle de læringsprocesser, ledelsesmæssige kompetencer og dialogiske tilgange, der rummer potentialet for at skabe en stærkere og mere strategisk læringskultur. Det handler for os om at hjælpe vores kunder på vej mod at styrke deres resultater og relationer og derved sætte retning mod en mere nysgerrig og nyskabende organisation, som både rummer hverdagens drift og skaber fremtidens muligheder.


Nye sammenhænge og handlemuligheder

Vores afsæt er såvel forsknings- som forretningsorienteret og sigter mod at skabe løsninger, der både har solid teoretisk dybde og som virker i en fremtidsorienteret og organisatorisk praksis. På den måde skaber vi sammen med vores kunde det bedste grundlag for nye indsigter, styrkede læringsprocesser og stærkere handlinger. Substantias kernekompetencer er forandringer, strategisk læring og ledelse – væsentligt komponenter, der er tæt knyttet til de fremtidige krav og behov, som organisationer skal agere ud fra. Vi har særlig stor viden om interpersonel kommunikation i organisatoriske kontekster og den viden bruger vi til at analysere og synliggøre nye sammenhænge, perspektiver og konkrete handlemuligheder i vores kunders organisationer.

Læring på tværs skaber stærkere resultater

Vores perspektiv på læring, ledelse og organisationer bygger på det socialkonstruktionistiske, systemiske og anerkendende teoriunivers, hvilket giver et dynamisk og helhedsorienteret afsæt for at arbejde med at skabe og realisere motiverende visioner for menneskers og organisationers fremtid. For at skabe større dybde, bedre overblik samt sammenhængskraft i vores ydelser gør vi brug af en systemisk inspireret organisationsmodel, hvor vi har fokus på at skabe sammenhængende og tværgående udvikling, der virker og rækker ud i hele organisationen. Modellen bruger vi aktivt i samarbejdet med vores kunder som et fælles metodisk grundlag og en guideline for vores tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb.

Vi opererer i alle vores ydelser ud fra forskellige organisatoriske niveauer i vores, som samtidig danner den overordnede ramme for vores konsulentydelser. I forhold til at lykkes med at skabe grobund for bæredygtige forandringer spiller alle niveauerne naturligvis sammen, hvilket vi sikrer sker i løsningen af vores konsulentopgaver. Det ser vi helt konkret hjælper vores kunder med at opbygge en langt stærkere læringskultur og samtidig bliver organisationens nysgerrighed styrket betragteligt på tværs af alle niveauer – et stærkt afsæt for at opbygge væsentligt bedre relationer og få sat retning mod stærkere resultater.

Jeres læringsmæssige udfordringer – og gratis tilbud om læringsinterviews

Kontakt os for en uforpligtende samtale om de forandrings- og læringsmæssige udfordringer, som I står overfor. Vi bliver alle klogere af at tale sammen, så vi deler meget gerne ud af vores viden og erfaringer, mens vi stiller skarpt på jeres aktuelle læringsudfordringer og afdækker, om der er mulighed for, at vi kan hjælpe jer videre mod jeres mål. Vær opmærksom på at vi ofte afholder læringsinterviews, som er en del af vores egne læringstilgang. Disse interviews beriger os med kontinuerlig viden og indsigt i de udfordringer, der eksisterer i forbindelse med forandringer, læring og ledelse i organisationer og indgår som et fast element i vores løbende tilpasning og udvikling af vores ydelser og nye læringskoncepter. Det er vores oplevelse at deltagelse i et læringsinterview samtidig øger deltagernes opmærksomhed på egen nuværende læringskapacitet og læringspotentilaerne i deres organisation. Ønsker I at deltage, gratis og helt uforpligtende, i et læringsinterview, er I også meget velkomne til at tage kontakt. Hvis I har en kop kaffe klar, så møder vi gerne op og medbringer en række lærende spørgsmål og garanterer for, at vi på under 1,5 time i fællesskab bliver væsentligt klogere på en række sammenhænge, eller mangel på samme, mellem strategi, ledelse og læring.