Om Substantia

Substantia er et visionært konsulentfirma drevet ud fra en stærk passion for at skabe sammenhæng imellem strategi, ledelse og læring. Målet er mere bæredygtige forandringer i praksis. Vi ønsker at bidrage til at øge den strategiske forståelse for læring i organisationer og styrke lederes kompetencer til at arbejde med læring. Vi tror på, at det i alle organisationer er muligt at skabe mere stimulerende læringsmiljøer, styrke læringslysten og skabe øget trivsel og resultater. Vores kernekompetencer er ledelse, læring og forandringer; tre væsentlige elementer for fremtidens stærke organisationer. For os handler det i høj grad om at skabe nysgerrige organisationer – båret af mod, tillid, passion samt progression. Det ser vi som en vej frem i en kompleks, uforudsigelig og foranderlig verden, der har brug for kreative og engagerede medarbejdere med initiativ, idérigdom og en fortsat lyst til læring.


Faglig profil

Virksomheden ejes og drives af Christél Gorm Pedersen, som har mere end 15 års erfaring fra uddannelses- og konsulentbranchen og 13 års erfaring som underviser på forskellige lederuddannelser. Substantia er grundlagt ud fra en mission om at øge særligt tre forhold:              Mere værdi ud af investeringer i efter- og videreuddannelse og øvrige læringsindsatser. Bedre og mere strategiske og stimulerende læringsmiljøer i organisationer. Mere bæredygtige forandringer i organisationer via støttende ledelse og strategisk læring.

Som virksomhed agerer vi indenfor et stort netværk af andre fleksible og fagligt velfunderede konsulentvirksomheder, så vi altid kan stille med det helt rette hold i forhold til vores kunders udfordringer og fremtidige læringsbehov og -potentialler. Vi tror på, at en stærk teoretisk forståelse og forankring giver den bedste og mest bæredygtig anvendelse i praksis og har derfor også tilknytning til vidensinstitutioner som blandt andet Aalborg Universitet og VIA UC med følgende ansættelser:

 • Ekstern lektor, ”Institut for Læring og Filosofi”, Aalborg Universitet, tilknyttet Masteruddannelserne i ”Læreprocesser (MLP)” og ”Ledelse og Organisationspsykologi (LOOP)” samt kandidatuddannelsen “Læring og Forandringsprocesser”.
 • Underviser og censor, ”Diplom i Ledelse”, VIA UC med særlig erfaring inden for modulerne: ”Det Personlige Lederskab”, Ledelse og Coaching”, ”Teamledelse”, ”Kommunikation og Organisation” samt ”Facilitering af Innovative Processer”.

Christél er uddannet Cand. Mag. i Interpersonel Organisationskommunikation (IPOK), fra Aalborg Universitet, 2003. En del af kandidatuddannelsen er taget på ”Business School”, University of Exeter, England. Bachelorgrad fra ”Humanistisk Informatik”, Aalborg Universitet, 2001.

Videreuddannelse og certificeringer indenfor bl.a.:

 • ”Design Thinking” (Kolding Designskole)
 • ”Systemisk Proceskonsultation og Coaching” (Go´Proces)
 • ”Grafisk Facilitering” (Process Ink)
 • ”Flow og Mfeditation” (v/ Frans Ørsted Andersen)
 • “Positiv Psykolog” (v/ Hans Henrik Knoop)
 • ”Appreciative Inquiry” (v/ Peter Lang)
 • ”Facilitering af Innovative Processer” (VIA UC)
 • “Projektledelse” (EA)
 • “GARUDA” (personprofiler)
 • ”Problembaseret Læring” (AAU)
 • “4-MAT” (læringstyper)

Centrale erfaringer: Christél har i mere end 13 år undervist på diverse lederuddannelser og har erfaring hermed fra alle niveauer i det danske efter- videreuddannelsessystem. Hun har ageret som projektleder af strategiske kompetenceudviklingsprojekter i større organisationer, været kursuschef for en afdeling inden for “Ledelse og Kommunikation” og er desuden en erfaren facilitator og foredragsholder.

Lærende strategier og strategisk læring

Substantias udgangspunkt er, at strategier skal være lærende og læring strategisk.

Det vil sige, at for at lykkes med at realisere vores strategier og strategiske målsætninger er vi nødt til at forholde os lærende til de nye handlinger, som det kræver at få strategierne til at blive til værdiskabende handlinger og reelle forandringer i hverdagen. På samme måde er vi nødt til at tænke strategisk og etablere en værdiskabende ramme om de forskelligartede kompetenceudviklingsinitiativer, som vi iværksætter i vores organisationer. Kun på den måde bliver det muligt for os, både som organisation og som individ, at opnå det udbytte og den værdi, som var målet med den iværksatte læringsindsats.

Vi stiller skarpt på læring som et væsentligt omdrejningspunkt for samfundsmæssig, organisatorisk og menneskelig udvikling – og her ser vi læringslysten som den stærkeste katalysator for at skabe nye resultater. Nøgleordene i Substantias arbejde er nyskabelse, nysgerrighed og seriøsitet og i et samarbejde med os, kan I forvente, at alle ydelser bliver tilrettelagt og gennemført ud fra et solidt og reflekteret metodisk fundament og med en afbalanceret kombination af teoretisk dybde og pragmatisk sigte.

Via strategisk aktionslæring og andre gennemarbejdede læringstilgange skaber vi reelle rum og mulighed for nye erkendelser og praksishandlinger undervejs i vores forløb og opnår derved læring, som skaber vedvarende ændringer og værdi i jeres praksis.

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.