Kurser

Alle organisationer har brug for ny viden og nye kompetencer, som kan være med til at sikre, at man både nu og i fremtiden er i stand til at løse organisationens kerneopgaver, indfri dens strategiske målsætninger og ikke mindst være på forkant med en hastig udvikling. Særligt i en kompleks verden kan mere viden, via eksempelvis kurser og uddannelse, synes som det rette svar på de konstante forandringer. Vi vælger derfor ofte at sende medarbejdere og ledere afsted, når vi konstaterer, at vi i vores organisationer mangler viden for at kunne indfri fremtidens krav og behov. Det er langt hen ad vejen også en rigtig god idé – udfordringen er blot, at uddannelse og arbejde ind imellem kan komme til at optræde som to helt adskilte verdener. Det kan medføre, at forventningerne til kursets udbytte ikke indfries og de ønskede effekter i praksis udebliver og de investerede uddannelseskroner synes spildte. Hos Substantia leverer vi kurser med stærk udveksling mellem teori og praksis og vi underviser desuden i læring og transfer på alle vores kurser.


Organisatorisk værdiskabelse

Hos Substantia arbejder vi strategisk med læring. Det betyder, at alle vores kurser er tilrettelagt ud fra, at de skal medvirke til at skabe bæredygtige – og dermed vedvarende og værdiskabende – forandringer i de organisationer, som vi samarbejder med. I vil som kunde hos os opleve, at vores kurser skaber værdi fra dag ét og at I, efter endt kursusforløb, ikke kun er blevet klogere på selve kursusindholdet. Parallelt med selve kurset, klæder vi jer nemlig samtidig på til at blive endnu bedre til at arbejde med lærings- og udviklingsprocesser og ikke mindst til at omsætte og sprede læring og øge nysgerrigheden og læringslysten i den daglige praksis. Vi er professionelle og passionerede i gennemførelse af vores kurser og sætter en ære i at levere ydelser af høj kvalitet og faglighed, både når det gælder indholdet og formen for vores kurser og øvrige aktiviteter.

Et udsnit af kursusoverskrifter

Her kan I se et udsnit af de områder, som vi udbyder kurser indenfor, men vi hører naturligvis også meget gerne fra jer, hvis I mangler et andet tema eller vinkel på jeres næste værdiskabende kursusforløb.

  • Værdi og forankring af læring
  • Facilitering af innovative processer
  • Lærende møder og mødefacilitering 
  • Ledelse af forandringer
  • Læringspotentialer i og imellem teams
  • Kommunikationstræning og feedbackkultur
  • Strategiske samtaler og lærende relationer

Fremtidens læringsbehov

Vi tager det meget seriøst, at det der foregår i forbindelse med et kursusforløb skal gøre en reel forskel i organisationens hverdag og skabe synlig værdi fra både et individuelt og et organisatorisk perspektiv. Derfor baserer vi alle vores kursusforløb på Substantias model for sammenhængende organisationsudvikling, der sikrer, at vi i fællesskab får tænkt hele vejen rundt om et forløb og dets udbytte og dermed kan medvirke til at gøre en forskel i forhold til organisationen og dens fremtidens læringsbehov, som vi blandt andet mener kalder på stærkere relation og sammenhængskraft og en større grad af refleksivitet og nysgerrighed i vores organisationer. Vi hjælper undervejs med at se mulighederne for at skabe øget rum for læring og refleksion i hverdagen og hvorved det helt konkret bliver muligt at omsætte den nye læring i praksis og skabet fornyet ledelse af forandringer. Vores mål er, at vores kunder både bliver klogere og mere kompetente til at adaptere ny viden og agere mere fleksibelt og dermed undgå uforberedt at blive ramt og overhalet af forandringshastigheden. Men i stedet får kompetence til at opbygge en stærk læringskultur, hvor man grundlæggende er nysgerrige, opsøgende og omstillingsparate ift. fremtidens nye læringsbehov, -muligheder og potentialer.

Form, forankring og fleksibilitet

Hos Substantia har vi mere end 16 års erfaring inden for strategisk kompetenceudvikling, kursustilrettelæggelse og undervisning og vi er særdeles optaget af kursusdeltagelse og læring skal skabe effekt og vedvarende ændringer. Det tror vi på i langt højere grad sker, hvis vi retter fokus mod at øge vores refleksive kapacitet, styrker vores relationer og gør dem reelt lærende. Kurser skaber kun kvalitet, hvis de ændrer ved vores opfattelser, styrker vores forbindelser og forstærker vores ambitioner. Derfor et det også vigtigt, at vi opstiller klar ramme- og målsætninger for vores kursusdeltagelse og at vi bevidst og målrettet går efter at se og skabe konkrete resultater med afsæt i vores kursusaktivitet. Det kræver, at det valgte kursus er tilpasset præcist efter jeres behov og I er blevet tilpas udfordret på at finde frem til det rette strategisk indhold og den form for afvikling, der passer ind i jeres hverdag. Ved at afvikle kurser som interne forløb opnår I endvidere en lang række fordele; indholdet bliver koblet til konkrete arbejdsgange og samarbejder, der opstår en fælles referenceramme, sprog og spørgsmål at arbejde videre med og ikke mindst skaber det interne kursusforløb et fælles lærings- og refleksionsrum, der udvide forankringen og fastholdelsen i hverdagen betragteligt. Med andre ord øges substansen i jeres læring og skaber en øget organisatorisk værdiskabelse.

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.