Det refleksive lederskab

Din hverdag som leder er travl og som oftest præget af en høj grad af kompleksitet, krydspres og omskiftelighed, som du skal kunne navigere i. For at du kan lykkes bedst med at indfri og løbende forbedre og styrke de organisatoriske målsætninger, er det afgørende, at du trives og er mentalt i topform og løbende arbejder med at styrke din mentale kapacitet og udfordre dit mindset. Her er dine evner til at skabe dig det nødvendige rum for refleksion og udvikling afgørende, så dine prioriteter og handlinger står stærke i det daglige. Det er nødvendigt, fordi forandringshastigheden i en leders hverdag ofte overstiger kapaciteten til at håndtere den turbulens, som lederen befinder sig i. Det handler om dit personlige og refleksive lederskab og om at finde et rum, hvorfra du kan rette et reflekteret blik mod din ledelse, dine værdier og mål.


Kunne du bruge en refleksiv oase?

Første skridt i processen mod et mere refleksivt lederskab er din erkendelse af, at hverdagen ofte løber langt stærkere, end du kan følge med og at det ikke fører hverken dig eller andre bedre steder hen, at du blot løber stærkere. Der skal noget andet til – en anden tilgang skal læres. Og det handler om dig selv leder, om din håndtering af dit lederskab og den turbulente virkelighed, som du hver dag befinder dig i. Med andre ord, du skal investere i dig selv og din udvikling som leder og det handler ikke om flere redskaber, men derimod om din evne til refleksion.

Refleksivitet – en vigtig kompetence for fremtidens ledere

Målet med forløbet ”Det refleksive lederskab” er, at du lærer at opbygge dig eget et refleksionsrum, som giver dig mulighed for at arbejde lærings- og fremtidsorienteret med dit lederskab. At øge din refleksive kapacitet giver dig evnen til at kunne håndtere og navigere i kompleksitet, hvilket styrker din handlekraft og effektivitet i en travl hverdag. Samtidig får du sat fokus på dine egne værdier, personlige udviklingsmål og fremtidsvisioner som leder. Du får en enestående mulighed for at finde ind til – eller genfinde – hvor præcist din læringsglæde og dine læringsmuligheder og -potentialer findes, både i din hverdag her og nu og i din videre fremtid som leder. En ting er i hvert fald sikkert; at træne din refleksive kapacitet er at styrke dine fremtidige ledelseskompetencer.

Ledelse og læring – to sider af samme sag

For de fleste ledere er det svært ved at finde roen og overskuddet til at tænke læring og refleksion ind i deres arbejdsliv som ledere. Det på trods af, at de fleste mener, at det er afgørende parametre for at lykkes som leder. For de ledere hvor det lykkes at få etableret rammer for et mere refleksivt lederskab, er det en stor kilde til overskud, energi og handlekraft i lederens hverdag. Lysten til læring er helt grundlæggende for mennesker og at arbejde med din læringslyst kan give dig oplevelsen af at finde mening, motivation og mestring i forhold til dit arbejdsliv og dit lederskab på et helt nyt plan. Og parallelt med at din egen læringsglæde stiger, vil du opleve at blive en langt bedre leder for dine medarbejdere og med overskud til også at få løftet deres læringsniveau markant.

Udbytte af dit læringsforløb

Det refleksive lederskab er et intenst læringsforløb, der forløber både i og ”ved siden af” din hverdag og du vil igennem personlige læringsdialoger, relevante praksisøvelser, egne refleksioner og ny teoretisk inspiration blive markant styrket på følgende områder:

  • At opstille og opnå attraktive og ambitiøse læringsmål
  • At kunne identificere læringsrum og -muligheder i egen og andres hverdag
  • At lære gennem refleksion over egen praksis og inspirere andre i deres læring
  • At kunne håndtere kompleksitet, være refleksiv og samskabende
  • At kunne analysere og agere på aktuelle problemstillinger på et refleksivt metaplan
  • At lykkes med at skabe, gennemføre og fastholde forandringer for dig selv og andre
  • At have opbygget fundament for en dybere læring og udvikling i dit fremadrettede lederskab

Priseksempel

Hver session på ”Det refleksive lederskab” koster cirka kr. 1200,-. Med i den pris får du forberedende materiale til personlig samtale af 1,5 times varighed, efterfølgende hjemmeopgave(r) og opfølgning herpå, enten telefonisk eller pr. mail. Der opnås rabat ved længerevarende forløb.

  • 3 sessioner: kr. 3600,-
  • 5 sessioner: kr. 5400,-
  • 10 sessioner: kr. 10.200,-

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.