Virtuel ledelsesrådgivning

Kan du genkende dig selv som den altid travle leder? Med alt for meget i kalenderen og for lidt tid til at udrette det i din organisation, som du egentlig drømmer om? I din hverdag befinder du dig i et konstant krydspres af driftsopgaver, afbrydelser, møder og ad hoc personaleledelse – og i periferien af dette pres befinder dine større ledelsesambitioner sig. Du ved præcist, hvor du vil have sat ind og hvad du gerne vil have til at ske, men du har alt for sjældent tiden til at få reflekteret over og i praksis forberedt tingene, som du ønsker det. Derfor bliver alt ved det gamle – og I flytter jer ikke derhen, hvor du ved, det ville være muligt. Med ”Virtuel ledelsesrådgivning” kan du få både strategisk sparring på vigtige ledelsesudfordringer og konkret assistance til at få tingene tilrettelagt, når du har behov for det. Du vil opleve at stå stærkere og være i stand til at agere mere strategisk, involverende og inspirerende, når det er allervigtigst og få styrket jeres læring på præcis de områder, som du drømmer om.


Sparring tæt på din hverdag

Tanken bag ”Virtuelle ledelsesrådgiver” er at give dig som travl ledere med store ambitioner muligheden for at kunne agere mere strategisk og lærende, enten i det daglige ledelsesfelt eller til særlige vigtige anledninger i organisationen. Hjælpen kan enten være rettet mod en konkret udfordring, du skal have løst her og nu, et længerevarende strategisk udviklingsforløb der skal startes op, eller måske samles op på. Eller det kan være muligheden for ad hoc ledelsesrådgivning, når det ind imellem brænder på eller implementering af konkrete ledelsestiltag, som du søger sparring på. Uanset din udfordring er det dit ønske at få greb om og kompetence til selv at styre processen i din egen organisation, fremfor at tilkalde ekstern hjælp. Derfor kunne Virtuel rådgivning være en optimal løsning for dig.

Ny form – vedvarende forandringer

Virtuel ledelsesrådgivning kan styrke både dit lederskab og jeres fælles læring. Du vil igennem rådgivningen få oplevelsen af at stå stærkere og kunne agere mere strategisk, involverende og inspirerende, når det er allervigtigst. Hos Substantia yder vi strategisk sparring, hjælper med at få afklaret den helt rette ramme om dit forløb og vi forbereder herefter det nødvendige materiale til dit brug og klæder dig efterfølgende på til at kunne facilitere de vigtige processer. Dit ønske er at gribe en given proces an på mere kvalificerede og involverende måder end hidtil og dit mål er, at I skal opnå en langt større fælles forståelse og vedvarende forandring. Det er samtidig dit ønske at tilrettelagt tingene, så der kommer en stærkere kobling mellem strategi og praksis. At I får løftet jeres drøftelser til et mere strategisk plan og at I opnår en forbedret refleksiv praksis, hvor nye perspektiver og potentialer kan spire frem og bliver til konkrete handlinger i jeres hverdag.

Få løftet jeres potentiale

Indholdet for den virtuelle ledelsesrådgivning bestemmes naturligvis ud fra dine udfordringer og fremtidige lærings- og udviklingsønsker. Ambitionen er at få dig klædt på til konkret at få gjort noget ved det, som du drømmer om og der hvor du ser potentialet lægger i jeres hverdag, men hvor tiden mangler. Efter samtaler med mange ledere siger vores erfaring os, at behovet for rådgivning ofte rettet sig mod et eller flere af følgende områder,

  • At få tilrettelagt en strategidag med vedvarende effekt
  • At få skabt gode rammer om et nyt udviklingsforløb
  • At få opbygget en stærkere mødekultur
  • At få styrket den årlige MUS samt de daglige dialoger
  • At få trænet den kollegiale feedback og skabt en bedre samarbejdskultur
  • At få støtte til at få egen lederuddannelse gennemført eller yde støtte til medarbejdernes efteruddannelse

Fornyende læring i en fleksibel form

Målet er at få løst din udfordring, tilrettelagt din proces eller forløb, så du står lige så stærkt, som hvis I havde hyret en ekstern hjælp og at du som leder får skabt rammer for en vedvarende forandring. Her er forskellen blot den, at ingen forlader jer efter endt forløb og risikoen for, at ejerskabet og effekten dermed smutter ud ad bagdøren mindskes betragteligt. Ansvaret for processen er helt og holdet dit og jeres i fællesskab. Ligesom følelsen af stolthed over at have skabt noget nyt sammen, i en ny form, er det. I opnår samtidig en helt ny tro på, og oplevelse af, at I selv kan kvalificere og konstruere lærings- og udviklingsmuligheder sammen i jeres arbejde.

Selve den Virtuelle ledelsesrådgivning fungerer på den måde, at vi sammen finder frem til den rette ramme  for rådgivning, så den passer til dine målsætninger. Rådgivningsforløbet er fleksibelt og effektivt og giver dig mulighed for at gå ind i et konstruktivt og kvalificeret rådgivnings-og refleksionsrum, skabt præcist til dig. Det er tæt på din hverdag, når du har tid og i dit tempo og alle materialer, redskaber og rådgivning er naturligvis målrettet dine behov og udfordringer og efter en “on demand” tankegang. Viser det sig at være en god idé at supplere dit forløb med en “on the stage” konsulent”, så er det naturligvis muligt og med den fordel, at konsulenten, via det virtuelle samarbejde, allerede har et solidt indblik i jeres virkelighed og udfordringer.

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.