Forandringsledelse, læring og facilitering

Føler du dig som leder klædt ordentligt på til at arbejde resultatskabende med forandringer og læring i jeres organisation? Eller oplever du ind imellem tvivl i forhold til, hvordan du bedst understøtter dine medarbejderes læring, støtter og styrker dem undervejs i forandringer og forløser deres udviklingspotentialer og muligheder for at bidrage som strategiske aktive aktører i jeres organisation? Kunne du tænke dig at styrke dine kompetencer til at lede forandringer og skabe stærkere koblinger mellem medarbejdernes læring og den samlede organisatoriske læring? Og kan du se potentialerne i, at I som samlet ledergruppe bliver mere bevidste om, hvilken merværdi der kan skabes i jeres organisation, hvis I arbejder strategisk, systematisk og tværorganisatorisk med læring og udvikling i alle organisatoriske processer og på alle niveauer? 


Få læring sat på den strategiske dagsorden

Hvis I ser værdien af at få sat bæredygtige forandringer og læring højere på den strategiske dagsorden hos jer, så kan et forløb med fokus på forandringsledelse, læring og facilitering være lige det, der skaber det strategiske og fælles afsæt, som I har behov for. Et fælles trænet og læringsfokuseret blik, kombineret med solide faciliteringsgreb, er et stærkt udgangspunkt, hvis I ønsker at løfte jeres organisation til et nyt niveau og blive bedre klædt på til at skabe de resultater og den fremtid, som I drømmer om. Samtidig vil et sådan afsæt medvirke til, at læringslysten får et “boost” og at den samlede foretagsomhed og innovationskraft i organisationen stiger. I får skabt fælles rammer og sprog for læring, et stærkere blik for organisationens forskellige læringsmuligheder og læringsrum og samtidig får I en fornyet redskabskasse til forandringsledelse, idéudvikling og implementering. Til sammen vil det give jer oplevelsen af en hverdag, hvor jeres strategier bliver langt mere lærende og læring i organisationen væsentligt mere strategisk og jeres forandringsinitiativer væsentligt mere bæredygtige.

Jeres udbytte – en styrket læringskultur og stærke forandringskompetencer

Med forløbet ”Forandringsledelse, læring og facilitering” får I med garanti styrket jeres læringskultur. I bliver langt bedre til at udøve styrkende og støttende ledelse af læring og I får øget viden om læreprocesser og facilitering og dermed stærke kompetencer, der kan bruges i mange sammenhænge, når forandringer skal initieres, implementeres og fastholdes. Helt konkret vil I lære:

  • At udvikle egne, andres og organisationens læringsmuligheder og -potentialer
  • At støtte andre i at agere lærende i forhold til konkrete arbejdsopgaver og kollegaer
  • At facilitere konkrete og værdiskabende læreprocesser og sikre forankring heraf
  • At arbejde med såvel formelle som uformelle læreprocesser og forskellige læringsrum
  • At aktivere den læring der allerede er til stede i organisationen og læring der tilføres udefra
  • At blive i stand til at bygge bro mellem den individuelle og den organisatoriske læring
  • At inspirere til og muliggøre at læringsmuligheder gribes i en travl hverdag
  • At skabe øge lysten til læring og idéudvikling og frigøre energi til innovative tiltag
  • At skabe realistiske rum for kritisk refleksion og bedre opgaveløsning
  • At skabe styrkede og mere lærende relationer og bedre resultatskabelse

Skab balance og bevægelse

Det er på alle måder svært at komme udenom læring som en fundamental byggesten i en enhver organisation, der ønsker at fastholde og videreudvikle dens eksistens i en kompleks og konstant foranderlig verden. I en tid hvor forandringens vinde for længst er blevet en del af hverdagen handler det som organisation om at kunne holde sig i bevægelse og være i stand til, kontinuerligt og kompetent, at handle ud fra en samtidig drifts- og udviklingslogik. Det vil sige, at vi på en og samme tid styrker organisationens nuværende ydelser og samtidig skaber de serviceydelser eller produkter, som skal sikre dens eksistensberettigelse i fremtiden. Vi skal lære at have, og agere med, et dobbeltrettet blik mod såvel nutiden som fremtiden. Målet er at sikre, at vi balancerer en både reproduktiv og udviklingsorienteret tilgang til læring, som sikrer, at vi både får løst de aktuelle problemer og udfordrende situationer, som vi står i lige nu og her -men uden at vi mister evnen til at stille os kritisk reflekterende overfor opgaven med henblik på at kunne skabe forandringer og afprøve nye og bedre løsninger.

Styrket læringslyst – nye resultater

For mange virksomheder og organisationer er det tydeligt, at vi skal gøre noget andet, end det vi plejer, men at gøre det kvalificeret og konstruktivt kan for mange være en meget svær opgave. At forandre noget kræver læring og læring kræver mod, evne til eksperimentering, nysgerrighed og refleksivitet. Det fortsatte behov for, og krav om, forandringer kræver med andre ord en fortsat lyst til læring. Læringslysten er på alle måder den stærkeste katalysator for vellykkede forandringer og her spiller du som leder, sammen med dine ledelseskollegaer, en væsentlig rolle. Det er jer, der skal sikre, at der i organisationen eksisterer en læringskultur, hvor der er konkrete pejlemærker i forhold til, hvad der skal læres, hvilke konkrete læreprocesser der eksisterer og hvilke nye, der skal iværksættes. I skal være klædt på til at styrke og støtte læring i alle processer. Og ikke mindst skal I selv gå forrest med en lærende adfærd.

Fremtidens ledere leder læring

Hvis du som leder mener, at I i jeres organisation med fordel kunne få styrket jeres fælles kompetence til at agere som ledere af fremtidens læring i jeres organisation og I kan se fordelene ved i fællesskab at arbejde med at identificere og udfolde det store læringspotentiale, der lægger skjult og ubrugt hen hos jer, så kan et forløb med fokus på læringsledelse være noget for jer som ledergrupper. For denne optimale læring i jeres organisation kan et forløb sammensættes således, at I som ledergrupper samler en gruppe af nøglemedarbejdere, som bliver klædt på som læringsfacilitatorer og deltager i forløbet forskudt af jer og med fælles opstart, midtvejsseminar og afslutning. På den måde sikrer I, at der er samspil, samme sprog og sikkerhed for anvendelse, bæredygtige forandringer og forankring i hverdagen hos jer.

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.